Kultura

Kulturní památky

Oč méně barokních skvostů, o to více dělostřeleckých pevností, hornických muzeí a jiných průmyslových památek.  Krajina pod Sněžkou je kulturní krajinou s bohatou historií i současností. 

 

Energie moderního umění

V budově někdejší elektrárny vnikla nebývale velkorysá galerie moderního umění vystavující sbírky současných umělců. Budova získala hned několik architektonických ocenění. 

Vydat se za kulturou
EPO1; galerie moderního umění

EPO1

Jste ubytování v Krajině? A Kartu už máte?

Karta hosta
Karta občana