Dobře žít v Krajině pod Sněžkou 

Žijete v jednom z nejpůvabnějších koutů České republiky, odměňte se za to. Krajina pod Sněžkou ve spolupráci s regionálními provozovateli turistických služeb nabízí zdarma všem rezidentům slevovou a benefitní Kartu občana. Karta občana je k dostání na příslušných městských a obecních úřadech po předložení občanského průkazu. 

Seznam všech výhod je dlouhý a celý ho najdete ho  na této stránce. Atraktivní nabídku slev a výhod aktulizujeme 2krát rožně, vždy v listopadu před zimní a v dubnu před letní turistickou sezónou. 

O Kartu občana si může požádat každý s trvalým pobytem v některé z obcí Krajiny pod Sněžkou. Za nezletilé mladší 15 let musí o Kartu občana požádat jejich zákonný zástupce. Většinu slev a výhod Karty občana lze čerpat bez omezení, najdou se však takové, jež lze využít pouze 1krát ročně. 

 

Karta občana

Ptáme se za vás

Jak Karta občana vypadá?
+

Karta občana je plastová karta velikosti vizitky, personalizovaná osobními údaji držitele (jménem a příjmením) a unikátním QR kódem. 

Karta občana se mi libí. Jak bych ji mohl získat?
+

Jedinou podmínkou pro získání Karty občana je trvalý pobyt v některé z partnerských obcí Krajiny pod Sněžkou, tj. v Trutnově, Mladých Bukách, Žacléři, Svobodě nad Úpou, Janských Lázních, Horním Maršově, Peci pod Sněžkou a Malé Úpě. 

Kde mohu Kartu občana získat?
+

Pro získání Karty občana je třeba udělat jediné; zajít  na obecní úřad obce, v níž jste přihlášeni k trvalému pobytu, a požádat o její vystavení. Karta občana vám bude – po předložení vašeho platného občanského průkazu – vystavena na počkání. 

Od kdy platí moje Karta občana?
+

Karta občana platí od okamžiku vydání po dobu 10 let. Pokud se (ale proč byste to dělali?) v tomto čase z Krajiny pod Sněžkou odstěhujete, resp. přihlásíte se k trvalému pobytu někde jinde, bude platnost vaší Karty občana ukončena ke dni oznámení o zrušení vašeho původního trvalého pobytu v Krajině pod Sněžko.   

Je Karta občana skutečně zadarmo?
+

Jednoduchá odpověď zní: ano, Karta občana je pro obyvatele s trvalým pobytem v některé z partnerských obcí Krajiny pod Sněžkou zdarma. Pro složitější odpověď pokračuj v četbě…

Karta občana je jedním z projektů lokální destinační společnosti Krajina pod Sněžkou z.s., zastupované starosty partnerských obcí a provozovateli turistických služeb. Veškeré aktivity – včetně Karty občana – jsou financovány z odvodů tzv. místního poplatku z pobytu.