Dělostřelecká tvrz Stachelberg
Kultura

Dělostřelecká tvrz Stachelberg

Muzeum československého opevnění na Stachelbergu představuje největší dělostřeleckou tvrz budovanou v předválečném Československu. Návštěvníkům je zpřístupněna část tvrzového podzemí včetně všech pěti šedesátimetrových kasárenských sálů. První část expozice je umístěna v dokončeném pěchotním srubu T - S 73 krycí název "Polom". Prohlídka podzemí s průvodkyní trvá cca 60 minut. Součástí návštěvnického okruhu je také návštěva vyzbrojeného lehkého objektu vz.37, řopíku, dále pak rekonstruovaný zákopový systém, překážky a několik objektů zrekonstruovaných do různých podob. V blízkém okolí tvrze jsou k vidění další čtyři dokončené těžké objekty, okolo kterých vede naučná stezka spojující tvrz Stachelberg s linií samostatných pěchotních srubů v sedmi kilometrovém úseku mezi zaniklou obcí Vernířovice na úpatí Dvorského lesa a Libčí u Trutnova, kde stezka končí u unikátního objektu pro čelní palbu T - S 63.