snezka

Kulturní Krajina pod Sněžkou

Je kulturní, když…

…lidé, kteří v ní pracují, mluví s lidmi, kteří v ní žijí a pracují. Krajina pod Sněžkou spoluvytváří dialog mezi obcemi, podnikateli v oboru turistických služeb a návštěvníky východních Krkonoš. 

Sama se ta kulturní Krajina neudělá. Seznam všech, kteří svou prací přispívají k tomu, aby se tradiční turistický region stal přívětivějším, ohleduplnějším a atraktivnějším, najdete na této stránce.